Sprievodca

Omšenská Baba

významnost: 3
Omšenská Baba (rozloha 36,12 ha) je prírodná rezervácia. Za chránené územie bola vyhlásená dňa 25.4.1967. Podľa regionálneho geomorfologického členenia je súčasťou Strážovskych vrchov. Nachádza sa nad obcou Omšenie v nadmorskej výške 669 m. Z krajinárskeho hľadiska predstavuje výraznú dominantu omšenskej doliny. Územie je budované z triasových vápencov a dolomitov s význačnou vápencovou skalnou kvetenou, ktoré najmä vo vrcholovej časti vystupujú v podobe balvanov a brál. Na južnej strane rastie prvosienka holá, muchovník vajcovitý a hlaváč lesklý, ponikles. V drevinovej skladbe dominuje buk, miestami dub zimný, vzácne dub plsnatý, borovica lesná, smrekovec, mukyňa, lipa, javor horský. Z chránených druhov cicavcov tu žije plšík lieskový a v posledných rokoch sa v Omšenskej doline zdržuje i medveď hnedý. Z plazov je to slepúch lámavý, vyskytuje sa tu aj jašterica múrová a užovka hladká. --- Prístup --- Trenč. Teplice – Omš. Baba / dĺžka 7,5 km, čas 2h 30min., červená TZT --- Dubnica n/V – Omš. Baba / 10 km, 3h 30min., zelená, žltá, červená --- Horná Poruba – Omš. Baba / 7,5 km, 2h 30min., červená. ---

Podrobnosti

Adresa

Omšenie

Najbližšie ciele v okolí

 • Společná chlebová pec.JPG
  Kolonie sklářů a chlebová pec
  Dělnická kolonie, vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, je dokladem životní úrovně sklářských dělníků ve Staré huti (později Sidon...
  19.4 km
 • Chladný vrch.jpg
  PP Chladný vrch
  Přírodní památka Chladný vrch zahrnuje dva lesní porosty asi 1 km od sebe vzdálené, 1,5 km jižně od Svatého Štěpána. Jedná se o cenné staré bukové por...
  20.3 km
 • Okrouhlá.jpg
  PP Okrouhlá
  Přírodní památka leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.). Jedná se o starý porost smíšeného lesa....
  20.3 km
 • PR Sidonie
  Přírodní rezervace Sidonie představuje starou bučinu na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným přítokem řeky Vlárky. Území bylo vyhláše...
  20.3 km
 • Hluboče.jpg
  PP Hluboče
  Přírodní památka Hluboče je tvořena květnatou loukou na levém údolním svahu Hlubočského potoka. Hluboče jsou příkladem jednosečných květnatých bělokar...
  21.8 km

MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009