Sprievodca

Trenčianska Teplá

Trenčianska Teplá s približne 4 000 obyvateľmi sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Ilavskej kotliny na výbežkoch Strážovských vrchov. K obci patria aj miestna časť Dobrá a Príles.
Obec TRENČIANSKA TEPLÁ leží na strednom Považí. Už v minulosti dostala prívlastok „Perla Považia,,. Z jednej strany obce sú lesy Strážovského pohoria, druhú stranu chotára lemuje rieka Váh. Svojou polohou sa stala obec križovatkou ciest. Prvá písomná pamiatka o našej obci je z roku 1355. Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, no na prelome storočia tu začal vyrastať priemysel. V roku 1883 bola postavená železničná stanica a začala prevádzka železnice, ktorá bola najdôležitejším faktorom pre rozvoj obce. Dominantné postavenie v obci má cukrovar. Základný kameň pre jeho výstavbu bol položený 28. septembra 1900 a 1. októbra 1901 bol odovzdaný do prevádzky. Cukrovar je počas svojho jestvovania modernizovaný tak, aby sa odstránila namáhavá fyzická práca, zvýšila výrobná kapacita a ekonomika prevádzky. V obci uzrelo svetlo sveta mnoho významných ľudí, ktorí sú roztrúsení po Slovensku a zahraničí. Mnohí sem prišli, aby svoj život naplnili prácou, iní sem prichádzali, aby obdivovali krásu krojov. Medzi nimi boli maliari veľkého mena Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Joža Úprka a František Podolay. Taktiež naši rodáci Štefan Straka a Ján Šandora na svojich plátnach zachytili typické osoby v kroji i krásu krajiny. Stredom obce tečie potok Teplička a vlieva sa do rieky Váh. Krásne prostredie pri vode a lesoch je ako stvorené pre oddych. V súčasnosti (ku dňu 7.10. 2010) má obec 4040 obyvateľov, patrí medzi najväčšie obce v trenčianskom regióne. Obec má rozlohu 15,1 km2, z toho skoro polovicu územia tvorí poľnohospodárska pôda. Lesná pôda tvorí 4,0 km2, časť územia o rozlohe 0,7 km2 tvorí vodná plocha. Najvyšším vrchom je Ostrý vrch s výškou 468 m n. m.. Obec je križovatkou cestnej i železničnej dopravy, jej poloha medzi mestskými aglomeráciami dáva predpoklady na jej rozvoj ako i rast životnej úrovne. Tešíme sa z každej návštevy a všetkým, ktorí do Trenčianskej Teplej prichádzajú prajeme, aby tu prežili krásne nezabudnuteľné chvíle. (www.trencianskatepla.sk). Fotografia je zverejnená so súhlasom autora: www.vorec.sk

Nenechajte si ujsť

 • Zvonica v miestnej časti Príles • Trenčianska Teplá
  V Prílese stál kedysi kaštiel, ktorý bol letným sídlom mnohých zemepánov. Po 2. svetovej vojne bol však zničený. Jedinou pamiatkou je zachovaná zvonic...
 • Kostolsvmatusa.jpg
  Rímskokatolícky kostol sv. Matúša • Trenčianska Teplá
  Dominantou Obce Trenčianska Teplá je rímskokatolícky kostol sv. Matúša postavený v barokovom slohu v roku 1733 na starších základoch. Hlavný oltár je ...
 • _f-010.jpg
  Kostol sv. Kríža • Trenčianska Teplá
  V miestnej časti Dobrá sa nachádza kostol sv. Kríža a vedľa neho veža so zvonicou z románskeho slohu. Zvon na veži pochádza z roku 1516. Pod kostolom ...

MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009