Sprievodca

Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice sa nachádzajú na juhozápade Strážovských vrchov, len 15 km severovýchodne od krajského mesta Trenčín. Situované sú v pomerne úzkej doline, ktorú lemujú dva výrazné masívy - zo severnej strany Grófovec (557 m n. m.) a z južnej Klepáč (575 m n. m.).

O Trenčianskych Tepliciach, ako o kúpeľoch, sa prvý raz hovorí už v 13. storočí. K výskytu viacerých prameňov so zvýšeným obsahom rozpustných minerálov prispelo striedanie priepustných a nepriepustných vrstiev hornín okolitých vrchov (svetlý a sienitý vápenec či dolomit striedaný pieskovcami a bridlicami). Na liečebné účely sa využíva päť prameňov prírodnej liečivej vody. Zloženie vody je vhodné najmä pri liečení ochorení pohybového aparátu a na liečbu nervového systému. Popri kúpeľoch mesto ponúka ideálne podmienky na kongresovú turistiku, zároveň sa tu môžete venovať športu – tenisu, turistike, cyklistike, člnkovaniu, rybolovu, jazde na koňoch a v okolitých lesoch i poľovačke. Malebné okolie ponúka široké možnosti pekných vychádzok v rozsiahlom kúpeľnom parku, založenom v roku 1837. Trenčianske Teplice sú známe aj organizovaním medzinárodného filmového festivalu Artfilm.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009