orientacni mapka

Sprievodca

História kúpeľníctva

Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.

Teplé pramene museli poznať už lovecké národy Kvádov a Markomanov. Poznali ich zrejme i rímske légie (nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179), prvý písomný záznam o prameňoch však pochádza až z roku 1247. Od 13. do 19. storočia patrilo územie Trenčianskych Teplíc s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu.
Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu.

kupelnictvo11.jpg (800x511, 124.62 KB)
kupelnictvo1.jpg (368x600, 57.01 KB)
kupelnictvo2.jpg (800x500, 116.02 KB)
kupelnictvo3.jpg (800x504, 93.68 KB)
kupelnictvo4.jpg (799x476, 98.54 KB)
kupelnictvo5.jpg (800x498, 105.62 KB)
kupelnictvo7.jpg (800x489, 85.30 KB)
kupelnictvo8.jpg (800x488, 141.72 KB)
kupelnictvo9.jpg (800x513, 163.76 KB)
kupelnictvo10.jpg (800x548, 145.15 KB)
kupelnictvo12.jpg (800x497, 114.91 KB)
kupelnictvo13.jpg (800x553, 124.47 KB)
kupelnictvo14.jpg (800x582, 135.49 KB)

MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009