orientacni mapka

Sprievodca

Návšteva Žrebčína Motešice

Obec Motešice je zložená z pôvodne dvoch samostatných obcí Horné a Dolné Motešice, ku ktorým boli neskôr ďalej pridružené obce Peťovka a Petrova Lehota (neskôr samostatná obec). Obec leží na úpätí dvoch vetiev Strážovských vrchov na najsevernejšom výbežku Nitrianskej pahorkatiny, čo je podoblasť Podunajskéj nížiny. Je to na rozhraní povodia Váhu a Nitry v údolí potoka Machnáč, k juhu sa jeho údolie rozširuje. Miestnou časťou Horné a Dolné Motešice prechádza štátna cesta č. 516 spájajúca Trenčianske Teplice s Bánovcami nad Bebravou. Kde smerom s Trenčianskych Teplíc cez vrch Machnáč, po pravej strane cesty pred obcou Motešice leží Žrebčín Motešice. Už pred obcou z obidvoch strán cesty môžete uvidieť sa pásť nádherné kone, čo Vás ľahko zavedie až k žrebčínu. Ďalej z Horných Motešíc vedie cesta do Krásnej Vsi a cesta smerom na Neporadzu a Trenčianske Mitice vedie na štátnu cestu E572/50.

 

Žrebčín Motešice chová výkonné, charakterné a elegantné čistokrvné kone plemena Furioso, vyšľachtené pôvodne pre potreby rakúsko-uhorskej armády. Tieto kone sú ideálne pre športové využitie v drezúre, skákaní a najmä vo všestrannej spôsobilosti a vo voltíži. Spoľahlivo slúžia ako rekreačné kone na dlhé vychádzky do terénu, sú nenáročné na ustajnenie a ľahko kŕmiteľné. Veľmi dobre sa prispôsobujú extrémnej záťaži a ochotne spolupracujú aj s menej skúsenými jazdcami. Sú dlhoveké, vytrvalé a prinášajú svojim majiteľom radosť zo života a pohybu.

Ponúkané služby

  • jazdecká škola
  • možnosť ustajnenia vlastného koňa
  • hipoterapia
  • prehliadky žrebčína so sprievodným programom
  • najväčšia krytá jazdecká hala v strednej Európe
  • vonkajšie jazdiarne
  • chov koní
  • výcvikové stredisko
  • pravidelné jazdecké a iné podujatia
  • firemné športové dni

Kontakt

www.furioso.sk

 Celoročné jazdecké kurzy 0904 427 174

Prázdninová jazdecká škola 0911 909 660

Detské narodeninové oslavy s koníkmi 0911 909 660


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009