orientacni mapka

Sprievodca

MUDr. Antonín Čapek

MUDr. Antonín Čapek

* 26. 07. 1855  Žernov                   † 4. 07. 1929

Banský a kúpeľný lekár, otec spisovateľa Karla Čapka a maliara Josefa Čapka.

Narodil sa v rodine roľníka. V roku 1881 promoval, pôsobil ako banský a kúpeľný lekár v Malých Svatoňovicích. Organizoval osvetové lekárske prednášky a založil národopisné múzeum v Úpici.

V roku 1884 sa oženil s Boženou Novotnou a spolu mali tri deti Helenu, Josefa a Karla.

Po narodení syna Karla se rodina presťahovala do vlastného domu v Úpici, v roku 1907 sa rodina sťahuje do Prahy. Od roku 1911 pôsobil Antonín Čapek ako kúpeľný lekár v Trenčianskych Tepliciach a tu sa i usadil. Do Prahy sa vrátil až v roku 1923. Po smrti manželky býval Antonín Čapek so synom Karlom až do svojej smrti.

V Trenčianskych Tepliciach sa každoročne udeľuje Cena Karla Čapka za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov a praktické uplatňovanie myšlienok česko-slovenskej vzájomnosti. Je významnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou a dnes sa už spája s mnohými významnými menami osobností kultúry, publicistiky, filmu a divadla Česka a Slovenska. Práve v Trenčianskych Tepliciach sa počas opakovaných pobytov bratov Čapkovcov zrodili také diela ako Továreň na absolútno, Lúpežník, či R.U.R..

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C4%8Capek

 

V Trenčianskych Tepliciach sa od roku 1990 každoročne udeľovala ,,CENA KARLA ČAPKA,, za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov na Slovensku a praktické uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti. V roku 2009 sa konal jubilejný 20. ročník. Od tohto roku sa cena bude udeľovať každý druhý rok.

GALÉRIA NOSITEĽOV CENY KARLA ČAPKA

1990: Vlastimil FIŠAR - herec, recitátor, predseda SBČ, Praha

1991: Prof. PhDr. Miloš TOMČÍK, DrSc. - literárny vedec, čestný predseda KPČK, Bratislava

1992: Ivo VELIKÝ - kultúrny pracovník, Trenčín

1993: Jaroslav ROZSÍVAL - herec, spevák, predseda KPČK, Bratislava

1994: Prof. Ladislav VYCHODIL - scénický výtvarník a pedagóg, Bratislava

         JUDr. Jaroslav SLAVÍK - historik umenia, znalec diela Josefa Čapka, Praha

1995: Prof. PhDr. František ČERNÝ, DrSc. - teatrológ, pedagóg a predseda SBČ, Praha

         Jozef KRONER - herec a spisovateľ, Bratislava

1996: MgA. Gabriela VRÁNOVÁ - herečka, recitátorka a pedagogička, Praha

         Viera STRNISKOVÁ - herečka a recitátorka, Bratislava

1997: Marie ŠULCOVÁ - spisovateľka a publicistika, Praha

         Ladislav CHUDÍK - herec a recitátor, Bratislava

1998: Prof. PhDr. Peter KARVAŠ - spisovateľ, dramatik a pedagóg, Bratislava

         Doc. PhDr. Jiří OPELÍK, CSc. - literárny vedec a publicista, Praha

1999: Prof. Radovan LUKAVSKÝ - herec, recitátor a pedagóg, Praha

         PhDr. Ladislav LAJCHA, CSc. - divadelný vedec a publicista, Bratislava

2000: PhDr. Marta DANDOVÁ - literárna historička a editorka, Praha

         Soňa ČECHOVÁ - publicistika a prekladateľka, Bratislava

2001: Mgr. Aleš FETTERS - pegagóg, publicista a regionálny historik, Náchod

         Prof. Martin HUBA - herec, režisér a pedagóg, Bratislava

2002: PhDr. Boris MĚDÍLEK - bibliograf a publicista, Praha   

         Prof. Emília VÁŠÁRYOVÁ - herečka a pedagogička, Bratislava

2003: Josef ABRHÁM - divadelný, filmový a televízny herec, Praha

         Prof. Jozef CILLER - scénický výtvarník a pedagóg, Martin

2004: Josef PROTIVA - režisér a predseda SBČ, Praha

         Mgr. Štefan VRAŠTIAK - filmový historik a predseda KPČK, Bratislava

2005: Ivan KLÍMA, prom. filológ - spisovateľ, dramatik a publicista, Praha

         Eva RYSOVÁ - divadelná a televízna herečka, Bratislava

2006: Kristina VÁŇOVÁ - riaditeľka Pamätníka Karla Čapka na Strži

         Mgr. Art. Vladimír RUSKO - publicista a režisér Slovenského rozhlasu, Bratislava

2007: JUDr. Milan KYŠKA - dlhoročný člen SBČ, redaktor periodík SBČ, Praha

         PhDr. Bohumír BACHRATÝ, CSc. - umelecký historik a pedagóg, Bratislava

2008: PhDr. Miloš POHORSKÝ - literárny kritik a editor, Praha

         Marián LABUDA - divadelný, filmový a televízny herec, Bratislava

2009: MgA. Jiří HRAŠE - režisér, teoretik umeleckého prednesu a scenárista, Praha

        Eva KRÍŽIKOVÁ - herečka, Bratislava

2012: Hana MACIUCHOVÁ- česká herečka 

          Ladislav BALLEK - spisovateľ a politik

   

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009