orientacni mapka

Sprievodca

MUDr. Vavro Šrobár

MUDr. Vavro Šrobár

* 09. 08. 1867 Lisková               † 06. 12. 1950 Olomouc

Ústredná postava slovenskej politiky počas prvej Československej republiky, prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska, lekár, pedagóg, publicista, spisovateľ, národovec.

Narodil sa v pokrokovej rímsko-katolíckej richtárskej rodine. Bol obvinený z panslavizmu a následne vylúčený z gymnázia. Školu dokončil v Přerove a rozhodol sa pre štúdium medicíny v Prahe. Zapojil sa do hnutia Omladina a pracoval v spolku Detvan. Tu sa zoznámil napr. s Kukučínom, s Tajovským, Nádašim, M. R. Štefánikom a pod. Pod vplyvom učenia profesora filozofie Tomáša Garrigue Masaryka dospel k presvedčeniu, že Slováci a Česi sa navzájom potrebujú a ich spolupráca môže byť veľmi prospešná nielen v kultúre a hospodárstve, ale i v politike. Ako lekár organizovaním Československého Červeného kríža na Slovensku prispel k rozvoju zdravotníctva, k boju proti tuberkulóze a starostlivosti o zdravie detí.

V jeseni 1899 si najal v Ružomberku byt a začal s lekárskou praxou. Stal sa spisovateľom, organizátorom a schopným politikom. Patril ku skupine okolo časopisu Hlas, ktorá kritizovala pasivitu a politickú prax martinského vedenia Slovenskej národnej strany, jeho konzervatívnosť a neplodné národovectvo. Pre búrenie a protištátnu činnosť bol v r.1906 uväznený v žalári kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a neskôr v Segedíne. Aj po prepustení z väzenia pokračoval v činnosti pre národ. Na oslavách 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši v hlavnom prejave žiadal právo na sebaurčenie národov i pre slovenský národ, volebné právo, 8-hodinový pracovný čas. Za uvedenú aktivitu bol zatknutý a väznený.

Podpísal manifest Národného výboru Lide československý, ktorý národom oznamoval, že máme svoju vládu, svoju samostatnosť a nezávislosť, svoju Československú republiku. Bol jedným z vedúcich predstaviteľov agrárnej strany, bezvýhradný zástanca centralizmu a buržoázneho čechoslovakizmu.

Do života Slovenska zasiahol pozitívne aj negatívne. Prospešne najmä v rokoch 1918 – 1920, keď ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska riadil začleňovanie krajiny do utvárajúceho sa česko-slovenského štátu. Významne sa zúčastňoval na administratívnej a školskej reorganizácii Slovenska, vo funkcii ministra s plnou mocou pre Slovensko však okliešťoval možnosti svojbytného slovenského politického života.

Podceňoval nielen poéziu slovenskej moderny, ale aj realistov, napr. Timrava, Jesenský. Voči Hviezdoslavovi a Vajanskému uplatňoval tiež najmä ideologické kritériá.

V rokoch 1935 až 37 prerušil politickú činnosť a vedecky a pedagogicky pôsobil na Lekárskej fakulte UK.

Od roku 1937 žil v Trenčianskych Tepliciach, kde bol hlavným akcionárom kúpeľov.

( podľa http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=754)

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009