orientacni mapka

Sprievodca

Katarína Hudecová

Katarína Hudecová- poetka, satirička, prozaička

* 17. 04. 1928 Ukrajina

Narodila sa na Ukrajine v miešanom manželstve. Otec bol Slovák, zajatec v prvej svetovej vojne na Ukrajine, mama Ukrajinka. Keď mala tri roky, presťahovali sa s rodičmi do na Slovensko, konkrétne do Nitrianskej Blatnice. Tu absolvovala 8 tried ľudovej školy ako vynikajúca žiačka. Už od štrnástich rokov sa musela živiť ako pomocnica v nemocničnej kuchyni v Piešťanoch, neskôr v Bratislave. Po čase bola preradená do administratívy, kde sa naučila účtovníctvo a doplňovala si vzdelanie. Po uzavretí manželstva sa natrvalo usídlila v Trenčianskych Tepliciach. Takmer 30 rokov pracovala v kúpeľoch.   

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia nastal boom populárnej piesne. Katarína sa odmalička venovala literárnej tvorbe. No v tomto období začala tvoriť texty piesní a posielala ich do Slovenského rozhlasu. Na jej texty bola vytvorená hudba osobnosťami ako sú Pavol Zelenay, či Karol Elbert. Neskôr ju oslovovali i ďalší skladatelia – Andrej Lieskovský, Igor Bázlik, Izidor Glovík, Zdeněk Ión, Ján Siváček. Text Ako mám žiť bez teba uspel na I. Bratislavskej lýre v roku 1966. Katarína Hudecová podľa databázy SOZA otextovala 133 piesní (Ako mám žiť bez teba, Chlieb a soľ, Evergreen, Lesnícka polka, Len ja dúfam, Láska je maliar, Vítam dúhu. Vzdušný hrad, Tú mi hraj, Hravá polka, Čo je vlasť atď.) v interpretácii Evy Pilarovej, Ivana Krajíčka, Marcely Laiferovej, Evy Mázikovej, Jany Kociánovej, Petra Sedláka a ďalších.

Prvú svoju básnickú zbierku s názvom Hosť na deň vydala ako 65 ročná. Nasledovali epigramy Maximum z minima, próza Z lanských snehov, ktorá bola v roku 2008 rozšírená vo svojom 2. vydaní, aforizmy a epigramy Štyri riadky a..., prózy Služobné tajomstvá a Pozbierané pri cestách. Štvorvešia Čriepky škriepky sú vtipné minirozhovory s vecami. Manon roku 2000 – epická báseň -  aktualizovaná parafráza dávnejšieho príbehu Abbé Prévosta Manon Lescaut. Nasledovali satirické postrehy v štvorveršiach Zádrapky. Desiatou knihou sú poviedky s názvom Písané životom/Melódia slov. Nasledovali haiki Skúpe na slová, drobná tvorba Trblietanie medzi mrakmi, intímna lyrika Svet svetla, Za všetky drobné (2009).  

Nebobelásky boli predstavené

Veľmi poeticky znejúci názov Nebobelásky, je nová kniha našej neúnavnej literárnej autorky Kataríny Hudecovej. Prezentácie tejto zbierky básní i druhého rozšíreného vydania próz Pozbierané pri cestách, sa uskutočnili vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne v mesiaci január. Krstilo sa nežnými modrými kvietkami a kamienkami a krstnými mamami sa stali Vlasta Henčelová a Silvia Havelková. Nebobelásky sú prírodnou lyrikou, ktorá sa veľmi podobá na prvú autorkinu zbierku Hosť na deň. Spája krásno prírody a krásno človeka v jeden celok. Próza Pozbierané pri cestách je určená najmä tým, ktorým sa neušlo jej prvé vydanie. Je dôkazom všestrannosti spisovateľky, ktorá nás dokáže zaujať rovnako svojimi haiku, tvorbou pre deti, poéziou, textami, či krátkymi prózami. Program zabezpečila verejná knižnica Michala Rešetku v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Skutočne hojná účasť na stretnutí potvrdila, že knihy Kataríny Hudecovej vedia vždy zaujať a potešiť. Konto Katky Hudecovej sa týmto dostalo na celkom okrúhle číslo – 20 vydaných kníh. Blahoželáme!


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009