orientacni mapka

Sprievodca

Mór Jókai

Mór Jókai

* 19. 02. 1825  Komárno           † 05. 05. 1904  Budapešť

románopisec

Čestným občanom sa stal: 10. 12. 1893

Mór bol plachým chlapcom, vychovávaný v domácom prostredí. Až ako desaťročný sa začal vzdelávať najskôr v Bratislave, neskôr na vysokej škole v meste Pápa. Tu sa prvýkrát stretol so Šándorom Petőfim a Šándorom Kozmanom, ktorý ho ovplyvnili. Stall sa advokátom, no táto práca ho nebavila, omnoho viac ho zaujímala literatúra. Pôsobil ako spisovateľ a redaktor. 14 rokov mal problémy kvôli politickému zmýšľaniu. Až v roku 1867 zastal ako zástanca správy Tisa v politike významnú úlohu. V roku 1897 ho kráľ vymenoval za člena hornej komory.

V Jókaiovej tvorbe sa stretávame s originálnou fantáziou, čistým humorom a nenapodobiteľným opisom. Bol mimoriadne plodný autor. Po roku 1870 je známych viac ako sto jeho zväzkov.

Mór Jókai veľa cestoval. keď zbadal Trenčianske Teplice z vrchu Klepáč, pomenoval ich Perlou Karpát. Toto synonymum sa v súvislosťami s Trenčianskymi Teplicami používa dodnes.

10. 12. 1893 bol Mór Jókai vyhlásený za čestného občana Trenčianskych Teplíc. Po jeho smrti, v r. 1907 sa jeho manželka liečila v tunajších kúpeľoch.

Zdroj: wikipedia


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009