orientacni mapka

Sprievodca

Rudolf Slánsky

Rudolf Slánsky (Česko)

Čestným občanom sa stal: 2002

Dlhoročný diplomat na Slovensku predstavuje generáciu, ktorú zasiahla krutosť päťdesiatych rokov 20. storočia v bývalom Československu. Rudolf Slánsky sa usiloval o udržanie dobrých vzťahov medzi ČR a SR. Podporoval podujatie: Cena Karla Čapka, ktorá sa každoročne koná v Trenčianskych Tepliciach. Navrhovateľom čestného občianstva bol vtedajší primátor Peter Modranský.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009