orientacni mapka

Sprievodca

František Xaver Hábel

František Xaver Hábel - prekladateľ, cirkevný hodnostár, farár (nar. v roku 1760 v Trenčíne, zomrel v roku 1846 v Nitre).  

Vyštudoval filozofiu v Nitre, teologickú fakultu v Budíne, po vysvätení za kňaza v roku 1783, sa stal rímskokatolíckym kaplánom v Nitre, v roku 1785 - 1794 bol v Dubnici nad Váhom a tiež  farárom v Dolnej Súči. V rokoch 1794-1804 pôsobil ako farár v Trenčianskej Teplej,  od roku 1805 postupne čestný, neskôr skutočný kanonik, rektor seminára v Nitre, opát, veľprepošt, vikár, v roku 1834 nitriansky titulárny biskup. Bol vynikajúcim prekladateľom náboženských mravnovýchovných a náučných diel z nemčiny do bernolákovskej slovenčiny /katechetické dielo o kresťanskej múdrosti, modlitebná knižka a meditácie Tomáša Kempenského/. Tieto, často veľmi rozsiahle práce vychádzali vo veľkých nákladoch a podporovali šírenie nového slovenského spisovného jazykového úzu a národného povedomia. Hábel patril ku generácii zakladateľov Slovenského učeného tovarišstva, ktorá ešte aj v 40-tych rokoch 19. storočia vystupovala na najdôležitejších celonárodných podujatiach. V roku 1842 vydal Ľudovítovi Štúrovi osvedčenie o potrebe slovenských novín s požiadavkou, aby noviny vychádzali v slovenčine. Požadované svedectvo poslali začiatkom roku 1842 aj nitrianski bernolákovci. Štúr spoločne s Hábelom, vtedy už titulárnym biskupom, podmienili svoj súhlas veľmi závažnou podmienkou , že noviny budú vychádzať v slovenskom jazyku. Hábelova zásluha spočívala v tom, že ako jediný z vyšších katolíckych cirkevných hodnostárov a v pokročilom veku neváhal osobne vystúpiť v záujme rozvoja a posilnenia národnej spolupráce medzi evanjelikmi a katolíkmi.   

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009