orientacni mapka

Sprievodca

Alojz Chobodický

Alojz Chobodický - pedagóg (nar. v roku 1816 v Trenčianskej Teplej, zomrel v roku 1893 v Kiskunfélegyháze v Maďarsku).

Syn Jána Chobodického - organistu. Pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici, potom na učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom, od roku 1875 v Kiskunfélegyháze. Vplýval na výchovu slovenskej študujúcej mládeže /A. Bielika, M. Kukučína a iných/. Prispieval do časopisov Priateľ ľudu, Listy národných učiteľov, Svornosť a iných. Napísal: Návod ku praktickej mluvnici jazyka slovenského pre učiteľov elementárnych slovenských škôl (vyšiel v Skalici v roku 1873), Návod k praktickému vyučovaniu nových mier a váh v národných školách (vyšiel v Martine v roku 1875).


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009