orientacni mapka

Sprievodca

Ján Príleský

Ján Príleský /Prileszky/ - náboženský spisovateľ, vysokoškolský učiteľ

* 16. 03. 1709 Trenčianska Teplá - Príles
† 27. 10. 1790 Trenčianska Teplá - Príles

Pochádzal zo zemianskej rodiny - otec Michal Príleský. V roku 1724 vstúpil do jezuitskej rehole, študoval na univerzite v Trnave, PhDr., ThDr. Učiteľ poézie, rétoriky a filozofie na kolégiu a univerzite v Trnave, Grazi a Košiciach, rektor Pázmanea vo Viedni a seminára v Trnave, rektor kolégia v Budíne. Riaditeľ univerzitnej tlačiarne v Trnave, 1765 - 1772 v Košiciach. Po rozpustení rehole v roku 1773 žil prevažne v Trenčíne a pomáhal piaristom pri vyučovaní na gymnáziu. Písal náboženské príručky a učebnice, vydával diela starých cirkevných autorov. Jeho didaktické veršované školské hry Ludi poetici obsahujú tri hry. Prvé dve majú ráz deklamačných dialogizovaných výstupov. Bol kancelárom univerzity v Trnave, v rokoch 1771-1772 posledný rektor univerzity v Košiciach.

Dielo: /výber/ Historia Mariana brevi metro conciata, Košice 1773, Ludi poetici Košice 1773, Eleguentia pathetica Košice 1734, Acta sanctorum Hungariae 1 - 2 Trnava 1743 - 1744, Leonisi papae cognomento Magni opera omnia, Bp. 1766 a iné.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009