orientacni mapka

Sprievodca

Juraj Ferényi

Juraj Ferényi - hydromechanik, strojný inžinier (nar. v roku 1898 v Trenčianskej Teplej, zomrel v roku 1972 v Nitre).

Študoval na gymnáziu v Trenčíne, v roku 1916 - 1924 strojné a elektrotechnické inžinierstvo na ČVUT v Prahe. V roku 1924 Ing., v roku 1943 mimoriadny vysokoškolský profesor. V roku 1924 - 1927 konštruktér Škodových závodov v Plzni, 1927 - 1939 profesor priemyselnej školy v Bratislave, v roku 1934 súčasne inšpektor pre učňovské školy, v roku 1939 - 1950 riaditeľ Považského cukrovaru v Trenčianskej Teplej, v roku 1951 - 1958 hlavný inžinier spojených cukrovarov v Nitre, od roku 1958 na dôchodku. V roku 1960 - 1968 učil základy strojárskej výroby na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre. Venoval sa hydromechanike a technológii výroby cukru. V roku 1941 - 1945 prednášal na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva SVŠT v Bratislave hydromechaniku, vodné motory a čerpadlá tekutín, v roku 1943 - 1945 externý vedúci Ústavu stavby strojov SVŠT. Odborné články a štúdie publikoval najmä v Technickom obzore slov.

Na obrázku cukrovar v Trenčianskej Teplej po otvorení prevádzky.MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009