orientacni mapka

Sprievodca

František Viktor Podolay

František Viktor Podolay - (nar. v roku 1905 v Slopnej, zomrel v roku 1958 v Bratislave). Žil a tvoril v Trenčianskej Teplej, kde mal súkromnú výtvarnú školu. Stvárňoval námety zo slovenskej dediny, venoval sa komornej maľbe, väčšinu jeho diel tvorí krajinomaľba. Štefan Straka - (nar. v roku 1898 v Trenčianskej Teplej, zomrel v roku 1932 v Bratislave, pochovaný je v Trenčianskej Teplej). Vynikajúci krajinár, ale i autor skupinových kompozícií a portrétov teplanských sedliakov. Známe sú i veľké podobizne T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Ľ. Štúra. V období najtvorivejšom, vo veku 34 rokov, pár dní pred svadbou našiel v Bratislave smrť pod kolesami auta. Jeho diela, ktoré vypovedajú o veľkom talente umelca zdobia galérie na Považí.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009