orientacni mapka

Sprievodca

ThDr. Štefan Janega

ThDr. Štefan Janega - (narodil sa 10. 12. 1912 v Zemianskom Podhradí), po vysviacke v roku 1937 nastúpil ako kaplán v Terchovej, odkiaľ ho biskup Karol Kmeťko povolal do nitrianskeho seminára už ako doktora teológie. V päťdesiatych rokoch bol internovaný do tzv. „Prevýchovného tábora“. Tam prichádza o svoje zdravie a po útrapách i strádaniach ho ako tvrdohlavého zaujatého nepriateľa socialistického zariadenia prepúšťajú z väzby. Po niekoľkých mesiacoch zotavenia sa dostáva na faru do Chynorian, odkiaľ na prianie biskupa Nécseyho v roku 1968 k nám do Trenčianskej Teplej. Tu sa hneď pustil s vervou cez všetky tie ťažkosti totalitnej doby do práce - stavba fary, opravy kostolov. Do toho bol povolaný za profesora Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Splnil sa jeho sen pokračovať vo výchove kňazského dorastu. Po niekoľkých rokoch na fakulte sa stáva na 9 rokov dekanom fakulty. Za svojho pôsobenia zmodernizoval vybavenie seminára a pozdvihol pedagogickú a vychovávateľskú prácu celého profesorského zboru pri výchove mladých adeptov kňazstva. Podarilo sa mu v tej ťažkej dobe zvýšiť niekoľnonásobne počet prijatých do seminára. To všetko robila jeho láska, pokora a oddanosť. Pri tom všetkom si plnil úlohu okresného dekana a predsedu cirkevného súdu. Po smrti pána biskupa Pástora bol zborom konzultantov zvolený za ordinára Nitrianskej diecézy. Po celé tie časy zažil toho veľa, či dobrého alebo zlého. Za dlhoročné pôsobenie v našej obci a výrazné povznesenie duchovného života obyvateľov bolo 24. 9. 1997 Mons. ThDr. Štefanovi Janegovi udelené „Čestné občianstvo obce Trenčianska Teplá“.

 

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009