orientacni mapka

Sprievodca

Turistický výstup na Jeleňa

Pozrite si virtuálnu panoramatickú prehliadku: klik

www.360cities.net/image/slovakia-trenianske-teplice-janosikova-jaskyna-interior#172.10,-14.80,89.5

  značka  - Železničná stanica-vyhliadka Jeleň-Kaplnka-Baračka (3.4 km, 60 min.)


  značka  - Pošta - vyhliadka Jeleň - Rázcestie s červenou (1 km,  30 min.)


  značka  -  Zelená žaba - vyhliadka Jeleň (0.6 km,  25 min.)

Vďaka projektu Turistika bez hraníc, ktorý sa realizoval v rámci cezhraničnej spolupráce mikroregiónov Teplička a Ostrožsko, bol zrevitalizovaný náučný turistický chodník: Jeleň – kaplnka –Spálená – Biela skala – Veľký kríž - Heinrichov prameň. Náučný turistický chodník zahŕňa zaujímavé vyhliadky. Z nich najznámejšie sú Jeleň a Biela skala, celkom nové na Spálenej - Matúšová veža a Dubnická kotlina a z druhej strany kopca unikátny pohľad na Homôlku. Nanovo je upravený aj prístup k jaskyni pod Jeleňom, upravený chodník ku krasovým útvarom - závrtom a množstvo lavičiek a altánkov. Kaplnka bola zrekonštruovaná vďaka dobrovoľníkom ešte v roku 2009.  

Náučný turistický chodník sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach v Strážovskom pohorí. Strážovské vrchy sú jadrovým pohorím, tvoria ho hlavne vápence, dolomity a sliene. Teplická vrchovina je budovaná z druhohorných vápencov. Pôsobením vody a zvetrávaním vznikali v nich rôzne krasové útvary (jaskyne, závrty). Nachádzajú sa aj v okolí Grófovca. Cieľom nasledujúcej trasy a chodníkov je sprístupniť ich návštevníkovi kúpeľov. Trasa začína nad cestou pri železničnej stanici. Hneď od začiatku značený chodník prekonáva svah serpentínami. Za prameňom  Michael v pravotočivom oblúku jednej z nich sa nachádza puklinová Jaskyňa pod jeleňom. Pomenovanie dostala od vyhliadky vzdialenej asi desať minút od nej.

Prístrešok s posedením na skalnom výbežku umožní pohľad na časť kúpeľného mesta v obkolesení hôr. Tu sa nachádza drevený Jeleň. Spätne cez rázcestie pod jeleňom sa dostávame ku kaplnke. Chodníkom po hrebeni prídeme postupne k ďalším výhľadovým miestam, Melanin oddych a Biela skala. Rázcestník pri Bielej skale nám pomôže zorientovať sa. Na skalnatý Grófovec (557 m) cez závrty (Veľký, Stredný, Emil, Dvojča, M1, M2) je to vlastne čiastočný návrat po súbežne vedenom chodníku s odbočkami, čo trvá asi tridsať minút. Ak si túto slučku odpustíme, zostupom cez Heinrichov prameň ku konečnej na Baračke je to ešte polhodina. Absolvovanie celej trasy cez Grófovec trvá asi 3 hodiny. K oddychu sú na niekoľkých miestach trasy vybudované odpočívadlá vo forme prístreškov, altánkov.

Je možné, že pred takmer sto rokmi navštívil niektoré miesta aj Karel Čapek. Isto mu bola známa Jánošíkova jaskyňa, Jaskyňa pod Jeleňom, Biela skala, aj keď asi nie pod súčasným pomenovaním. Výhľadové vrcholy dvojičiek Klepáča a Machnáča mu akiste aj vtedy poskytli pohľad z vtáčej perspektívy nielen na kúpele, ale aj na okolitú krajinu. Pri prechádzke sa určite napil z niektorého prameňa, potešil sa peknej rastlinke či kvietku. Všetky tieto zaujímavosti a zákutia čakajú aj dnes na ďalších návštevníkov a turistov. Pomenovanie Perla Karpát pririekol kúpeľom Trenčianske Teplice uhorský románopisec a obdivovateľ "Horniakov", Mór Jókai, čestný občan. Toto pomenovanie je aktuálne dodnes.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009