orientacni mapka

Sprievodca

Juraj Sina, niekdajší ...

... majiteľ kúpeľov zaviedol i liečbu zvierat. Zriadil centrálny odtokový kanál, ktorým odtekala z bazénov zvyšná teplá voda do jamy pri potoku, v ktorej sa mohli kúpať choré kone.

... kúpele Trenčianske Teplice získal v roku 1836.

... bol jeden z najbohatších mužov v monarchii a okolo roku 1850 bol najsilnejší konkurent rodiny Rothschild. Trenčianske Teplice prebudoval, zmodernizoval a spolu s kňažnou Pauline Metternich Sandor zmenil na európske kúpeľné centrum.

... bol bohatý bankár a obchodník a súčasne s Teplicami kúpil i majetky v Dubnici, Brumove a Velehrade a tiež Trenčiansky hrad. Okrem toho mu patril bankový dom vo Viedni.

... zvýšil starostlivosť o hostí, zamestnal kúpeľný personál, v obliekárňach čakala každého čistá kúpeľná bielizeň a vzorná obsluha.

... ako obchodník zaviedol aj poplatok za kúpanie. Dovtedy bolo zadarmo.

... dal postaviť osobitnú budovu s vaňovými kúpeľmi, ako vzor pre túto stavbu mu poslúžil v tom čase najmodernejší kúpeľný dom v rakúskom Ischli.

... v roku 1838 dal postaviť nový zrkadlový kúpeľ a moderné vaňové oddelenie, terajšia PI.

... v roku 1842 klasik českej národnej maľby, Jozef Mánes, hľadal v okolí Trenčianskych Teplíc ideálny typ starého Slovana.

... Juraj Sina zomrel v roku 1856 a kúpele zdedil jeho syn Šimon.

vo svete:

... v tom čase je na Kube dokončená prvá železnica v karibskej oblasti - 1837.

... kráľovná Viktória nastupuje na anglický trón - 1837.

... v roku 1838 zahajuje prevádzku Great Western - prvý zaoceánsky parník na prepravu osôb.

... v rokoch 1840 až 1850 začala prvá vlna masovej imigrácie z Európy do USA.

... ostrov Hongkonk sa stal britským územím - 1842.

... v roku 1847 epidémia týfusu usmrtila 350 000 Írov.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009