orientacni mapka

Sprievodca

Ifigénia D´Harcourt, najmladšia ...

... dcéra Šimona Sinu, zdedila kúpele v roku 1876.

... zverila vedenie kúpeľov vynikajúcemu balneológovi MUDr. Jánovi Heinrichovi, po ktorom je pomenovaný prameň pod vyhliadkou Jeleň.

... dala postaviť hotely, vily, kúpeľný ústav, sanatórium pre chudobných úradníkov župy, letohrádky a tak isto možnosť stavať i samotným obyvateľom, ktorých v tomto čase registrujeme 1414.

... 7. augusta 1878 prišiel po prvý krát do Trenčianskych Teplíc chýrny maďarský románopisec, predstaviteľ neskorého romantizmu, Mór Jókai. Trenčianske Teplice a okolitá príroda ho natoľko uchvátili, že odvtedy prichádzal každoročne. 10. decembra 1893 ho obecné zastupiteľstvo vymenovalo za čestného občana Trenčianskych Teplíc.

... v roku 1884 bolo udelené čestné občianstvo Trenčianskych Teplíc MUDr. Emilovi Holubovi, lekárovi a svetoznámemu cestovateľovi po Afrike.

... v roku 1888 bola postavená pri zrkadlisku Sina honosná budova Hammam v maurskom slohu, ktorú projektoval dvorný architekt egyptského miestokráľa František Schmoranz, riaditeľ Umelecko-priemyselnej školy v Prahe, spolutvorca svätováclavského pomníka.

... v roku 1888 na sviatok svätého Štefana bol vysvätený rímskokatolícky kostol. Výstavbu financovala majiteľka kúpeľov Ifigénia D´Harcourt.

... 1. mája 1892 bola otvorená Kúpeľná dvorana - Kursalón s kaviarňou, čitárňou, hudobnou sieňou, jedálňou a veľkou divadelnou a koncertnou sálou. Vpredu bola priestranná slnečná terasa.

... v tom čase bola vybudovaná elektrická železnica, zriadil sa vodovod a kanalizácia, mestečko vydláždili a vystavali chodníky.

... posledný kúpeľ, kde sa neplatilo bol na mieste dnešného Krymu, bola to jama, kde pritekala už upotrebená, prebytočná termálna voda. (Nekúpali sa tam za éry Juraja Sinu zvieratá?) Tento kúpeľ bol neskôr spoplatnený a pred I. svetovou vojnou bol zrušený, pretože značne rušil vzhľad európskeho kúpeľného mestečka.

... v rokoch 1894 - 1896 sa v Trenčianskych Tepliciach liečil poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz.

... v roku 1898 si dal postaviť majiteľ sklární v Lednických Rovniach a Uhrovci, Maximilián Göpfert, jednu z najkrajších budov v Trenčianskych Tepliciach, vilu Göpfert - terajšia Vila Tereza.

... v roku 1900 sa v Trenčianskych Tepliciach narodil herec a divadelný režisér Andrej Bagar.

... kvôli hazardným stávkam, ktorých sa Ifigénia  zúčastňovala, bola nútená predať slovenské majetky a tak v roku 1909 sa Trenčianske Teplice stali majetkom Maďarskej bankovej a obchodnej spoločnosti v Budapešti.

vo svete:

... v tom čase v roku 1888 sa Viliam II. stáva nemeckým cisárom.

... v roku 1891 sa začala stavba Transsibírskej železnice. Dokončená bola v roku 1916.

... v roku 1897 bola otvorená najstaršia kinosála na Kube - v Habana Viega.

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009