orientacni mapka

Sprievodca

Budapeštianska banka, ktorá ...

... sa stala majiteľom kúpeľov v roku 1909, uskutočňovala ďalšiu výstavbu. Trenčianske Teplice naďalej prekvitali.

... v roku 1910 zriadili vedľa zrkadliska Sina vaňové oddelenie a oddelenie pre bahennú liečbu, pri všetkých bazénoch postavili nové predsiene a väčšie obliekárne.

... v roku 1912 boli postavené dve symetrické budovy kúpeľných domov: Miramare a Corfu - dnešný Hotel Most Slávy.

... v rokoch pred I. svetovou vojnou boli Trenčianske Teplice už modernými kúpeľmi a nadobudli európsky význam.

vo svete:

... v roku 1910 populácia v USA dosiahla 92 miliónov.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009