orientacni mapka

Sprievodca

Po I. svetovej vojne ...

... a utvorení Československej republiky prevzala kúpele od maďarskej bankovej spoločnosti Účastinárska spoločnosť liečivých kúpeľov so slovenským a českým kapitálom.

... obdobie medzi vojnami bolo obdobím ďalšieho rozmachu.

... v rokoch 1911 - 1923 v Trenčianskych Tepliciach ordinoval kúpeľný lekár Antonín Čapek, otec spisovateľov Josefa a Karla Čapkovcov. K. Čapek svojho otca často navštevoval a počas svojich návštev v roku 1920 písal svoju hru RUR, v roku 1921 Zo života hmyzu a román Továreň na absolutno.

... v roku 1919 začínala v Trenčianskych Tepliciach svoju profesionálnu dráhu mladá poľská fotografka Mária Urbasiówna-Holoubková (1898 - 2004).

... na Baračke bolo postavené v roku 1922 nové kúpalisko, na pláž navážali piesok.

... v rokoch 1929 - 1931 bol prestavaný bazén Sina, podľa návrhu architekta Artura Szalatnaia - Slatinského, rodáka zo Slatiny nad Bebravou.

... v roku 1927 mal v Trenčianskych Tepliciach prvú výstavu svojej umeleckej tvorby Karol Ondreička.

... v roku 1928 bola postavená vila Zorka, majiteľom a zrejme aj staviteľom bol teplický rodák Josef Lešák. Dnes je v budove farský úrad, CCVČ sv. Tarzícia a rehabilitácia.

... v roku 1929 vybudovala nemocenská poisťovňa ČSD liečebný ústav - bývalá nemocnica.

... v roku 1931 pod vedením akademického maliara Karola Ondreičku lyžiarsky nadšenci založili Ski-klub, ktorý mal vyše 100 aktívnych členov.

... 1. júna 1932 nemocenská poisťovňa súkromných úradníkov dala do prevádzky liečebný dom Machnáč.

... v roku 1932 sa konal Zjazd mladej slovenskej generácie (Davisti V. Clementis, L. Novomeský, D. Okáli).

... nemocenská poisťovňa verejných zamestnancov zriadila 2 objekty: Lipu (oproti Kina Prameň) a Esplanade.

... Spevácky zbor slovenských učiteľov si vybudoval v roku 1933 vlastný objekt: Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov.

... zmodernizovali sa kúpeľné zariadenia, drevené bazény sa prehĺbili a povykladali šamotovými kachličkami.

... v roku 1935 bola postavená na lúke pod vrcholom Baske (955 m n. m.) turistická chata, ktorá slúži dodnes.

... na lúke Margita na severnom svahu Klepáča bol vybudovaný lyžiarsky vlek s večerným osvetlením, dnes už neexistuje.

... v roku 1936 bolo asanované Letné divadlo, tak zanikol pamätník starej divadelnej tradície Trenčianskych Teplíc.

... 23. septembra 1936 navštívil kúpele vtedajší československý prezident Edvard Beneš. Býval v Luxore - terajšia budova pošty.

... v roku 1936 sa konal I. Kongres slovenských spisovateľov za účasti viac ako 200 kultúrnych a vedeckých pracovníkov a známych osobností a hostí z Čiech. Napr.: Janko Jesenský, Ján Smrek, Milo Urban, Dobroslav Chrobák, Ľudmila Riznerová - Podjavorinská, Ján Kostra, Ivan Krasko, Štefan Krčméry, Fraňo Kráľ, Marie Majerová a desiatky ďalších.

... prvý hudobný festival v Trenčianskych Tepliciach sa uskutočnil 14. - 29. augusta 1937. Po prvý raz v dejinách hudby sa zišli najpoprednejšie komorné združenia európskeho kontinentu  z Atén, Berlína, Bruselu, Budapešti, Drážďan, Prahy, Ríma, Sofie a Viedne. Festival pod názvom Hudobné leto, sa koná doteraz a je najstarší medzinárodný festival komornej hudby v strednej Európe.

... v máji roku 1937 bolo otvorené štrandové (prírodné) kúpalisko Zelená žaba s termálnou vodou z kúpeľa Sina.

... kúpalisko na Baračke zrušili a na jazere zriadili člnkovanie. Nasadili tam labute a nazvali ho ,,Labutím jazerom,,.

... pred II. svetovou vojnou mali Trenčianske Teplice okolo 280 obytných budov, z toho 43 hotelov, víl a liečebných domov.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009