orientacni mapka

Sprievodca

V rokoch II. svetovej vojny ...

... nastáva stagnácia v rozvoji kúpeľov i samotného kúpeľného života.

... niektoré liečebné domy a vily slúžili na ubytovanie nemeckých detí z bombardovaných oblastí hitlerovskej tretej ríše, najmä z Porúria, ďalšie objekty slúžili na evakuáciu niektorých centrálnych úradov z Bratislavy, iné na ubytovanie rodín.

... v oblasti Strážovských vrchov a Považského Inovca operovali v čase SNP partizáni z jednotiek brigády Jána Žižku.

... 2. a 3 septembra 1944 po úspešnej bojovej akcii v Trenčianskych Tepliciach padlo 8 partizánov a 20 civilistov. Počas septembra a októbra 1944 boli na okolí sporadické boje.

... 17. decembra 1944 bol v Kamenickej doline, miestnej časti Baračka zostrelený bombardér Liberator B-24J ,,Tenmenbak,, z 1. bombardovacej skupiny zo základne Torreta. Pilot, desiatnik Roland W. Morin zahynul, ostatných 9 členov posádky prežilo. Na jeho počesť bol v roku 1994, po 50 rokoch odhalený na mieste tragédie Pamätník Amerických letcov.

... počas vojnových akcií za prechodu frontu roku 1945 boli kúpele celý apríl ostreľované hitlerovskými vojakmi. Mnohé objekty boli zničené alebo poškodené.

... Trenčianske Teplice boli oslobodené 9. apríla 1945.

... na počesť obetiam 2. svetovej vojny je umiestnený pamätník na začiatku Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach. Postavený bol v roku 1952. Na pamätníku je 111 mien rumunských a 5 mien sovietskych vojakov, ktorí obetovali život v boji. Na pamätníku je umiestnená tabuľa, ktorá vypovedá o činnosti 9. práporu partizánskej brigády Jána Žišku, ktorá pôsobila počas Slovenského národného povstania na území mesta Trenčianske Teplice. V roku 2007 bol pomník obnovený.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009