orientacni mapka

Sprievodca

Po II. svetovej vojne ...

... si kúpele spočiatku zachovávali svoj osobitý noblesný ráz.

... medzníkom vo vývoji bol rok 1948 a vydanie zákona č. 125/1948 Zb. o znárodnení prírodných liečivých zdrojov a kúpeľov.

... v roku 1950 sa začalo s prestavbou na zdravotnícke zariadenie.

... od 1. apríla 1953 prešli Trenčianske Teplice do systému sanatórií, zotavovní a kúpeľov ROH.

... od 1. januára 1957 prešli do priameho riadenia štátnej zdravotnej správy.

... v rokoch 1958 - 1961 bola preskúmaná kapacita termálnych prameňov a možnosti ich optimálneho využitia.

... 31. decembra 1963 zatvorili bývalý starý hotel Grand, neskôr premenovaný na Krym, aby ho aj s ostatnými domami asanovali a na ich miesto postavili nový liečebný dom Krym a Jalta - terajšia Slovakia.

... na základe výsledkov geologického prieskumu sa vybudovalo niekoľko moderných kúpeľných budov: Pax (21. máj 1966), Krym (13. september 1975), Jalta - dnešná Slovakia (1976).

... bola zrekonštruovaná koncertná sieň Kúpeľnej dvorany, zrenovovaný bazén PII, v liečebni Tri srdcia bolo zriadené rehabilitačné stredisko pre ťažko mobilných pacientov.

... v roku 1964 sa začalo s výstavbou ústrednej kotolne, novej práčovne a diaľkového teplovodu do kúpeľných objektov.

... vtedajší Mestský národný výbor sa pustil do prestavby a rozšírenia vodovodnej siete a kanalizácie, nainštaloval verejné osvetlenie, v kúpeľnom strede prekryl potok Teplička, pokračovalo sa vo výstavbe sídliska SNP.

... v roku 1969 sa začala plynofikácia Trenčianskych Teplíc.

... v roku 1973 zo združených prostriedkov 235. JRD z okresov Trenčín, Topoľčany a Trnava začali stavať zotavovňu Poľnohospodár - terajší hotel Flóra. Otvorená bola 6. júla 1977.

... v roku 1976 Ministerstvo vnútra SSR pristavilo k bývalej vile Arco nový objekt a ich spojením vznikol liečebný dom Hviezda - dnešné Arco.

... v máji 1978 bola dokončená dva roky trvajúca rekonštrukcia Siny.

... mesto postavilo na sídlisku materskú školu a jasle.

... v roku 1979 začalo s výstavbou základnej školy.

... bol postavený dom služieb Narcis a začala sa príprava na postavenie nákupného strediska Termál (1983).

... vznikol športový areál TJ Slovan na sídlisku SNP.

... v údolí Kamenice vyrástla rozsiahla chatová oblasť.

... tak ako rástla nová výstavba, mizlo aj kus starých Trenčianskych Teplíc.

... v roku 1995 sa Československá akciová spoločnosť pretransformovala na akciovú spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., ktorá vlastní kúpele dodnes.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009