orientacni mapka

Sprievodca

Prírodné hodnoty mikroregiónu Teplička

Trenčianske Teplice – miesto na potulky prírodou

Trenčianske Teplice sa nachádzajú v západnej časti Slovenska, na juhozápade Strážovských vrchov. Dominantou územia sú dva výrazné chrbty – na severe Grófovec (557 m n. m.) a na juhu Klepáč (575 m. n.), ktorý je zároveň najvyšším vrcholom nad kúpeľmi. Tie, ale aj ostatné svahy poskytujú celoročne množstvo vychádzok, výletov, či cykloturistiku v zmiešaných lesoch, hoci pôvodne tu prevládali ihličnany.

Medzi chrbtami  sa rozprestiera dolina s potokom Teplička.  

Niečo pre milovníkov fauny

Zo živočíchov v okolí Trenčianskych Teplíc menujme jeleniu a srnčiu zver, umelo nasadeného muflóna, diviaka, líšku, veveričku, kunu skalnú i lesnú. Vtáky zastupujú druhy ako jastrab lesný, jastrab krahulec, myšiak lesný, belorítka domová kuvik, drozd, sojka, sova, ale aj sokol sťahovavý, bocian čierny, bocian biely, chrapkáč poľný či tetrov hlucháň. Z plazov stoja za zmienku salamandra škvrnitá, mlok dunajský, mlok bodkovaný, užovka hladká, užovka stromová,  ropucha zelená, rosnička zelená a kunka žltobruchá. Z ríše hmyzu menujme aspoň niektoré druhy: fúzač alpský, bystrušky, sedlovka bronzová, roháč obyčajný a modlivka zelená.  Vzácny slimák pimprlík bruškatý sa nachádza  v oblasti Prameniska pod Babou. Najväčším cicavcom územia je medveď hnedý.

 

Niečo pre milovníkov flóry

Lužné lesy sú čiastočne zachované na nive rieky Tepličky a jej prítokov a sú zložené z jelše sivej, jaseňa štíhleho, vŕby krehkej. Najčastejšie sa vyskytujúcu drevinu v okolitých lesoch zastupuje buk lesný, ale nájdeme i dub zimný, dub letný, hrab obyčajný, lipu malolistú, lipu veľkolistú, javor horský, brest hrubolistý, brest horský a čerešňu vtáčiu. Kroviny zastupuje najmä lieska obyčajná, drieň obyčajný, agát biely, baza čierna, slivka trnková, hloh jednosemenný, ruža šípová, ojedinele lykovec jedovatý a svíb krvavý. Pod Žihľavníkom sa stále nachádza pôvodný tis obyčajný.

Charakteristickými pre okolitú krajinu sú skaly a skalné sutiny, ktoré sú stanovišťom slezinníka červeného, sladiča obyčajného, klinčeka včasného, jazyka jelenieho, pľuzgiernika krehkého.

Na lúkach alebo v lesoch nájdeme tieto druhy rastlín: soldanelka karpatská, poniklec prostredný, prvosienka holá, klinček včasný pravý, páperník úzkolistý, jazyk jelení, 14 druhov orchideí, hmyzovník muchovitý, päťprstnica voňavá, žltohlav najvyšší.

 

V najbližšom okolí sú tieto chránené územia:

·   Trubárka – národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1982 s výmerou 7,4 ha. V skalných a lesostepných biotopoch sa nachádzajú zriedkavé druhy fauny a flóry.

·      Potok Havránková dolina bola za prírodnú pamiatku vyhlásená v roku 1984. Aj keď rozloha chráneného územia je len 4,76 ha, potok je významný zachovanými brehovými porastami a biocenózami dna.

·      Žihľavník – Baske je národnou prírodnou rezerváciou od roku 1967. Predmet ochrany tohto krasového územia tvoria zmiešané porasty. Územie zaberá rozlohu 130,18 ha.

·      Národná prírodná pamiatka Lánce – na severnom úpätí masívu Baske (1987)

·      Omšenská Baba (rozloha 36,12), podobne ako Žihľavník – Baske, je vyhlásenou národnou prírodnou rezerváciou už od roku 1967. Tvorená je skalnými útvarmi triasových vápencov a dolomitov a je významnou floristickou lokalitou.  

·   Chránený strom tisovec na Baračke – močiarny druh opadavej ihličiny pochádzajúci zo Severnej Ameriky. Tisovec dvojradový je pôvabný opadavý ihličnan. Podmienkou na to, aby rástol a žil, je voda. Jeho dýchacie korene sa môžu vytvárať len vo vlhkých podmáčaných lokalitách. Dožíva okolo 700 rokov, ale čím je starší, tým väčší je jeho smäd. Ten trenčianskoteplický má šťastie. Labutie jazierko mu zabezpečuje dostatok vody pri jeho veku asi 150 rokov a je viac ako isté, že ešte pár rokov mu voda z jazierka stačiť bude. Pôvod stromu je juhovýchod USA.

·    Prírodná rezervácia Pod Homôľkou – rezerváciou od roku 1988, rozloha 7,60 ha. Nachádza sa tu žltohlav najvyšší, viacero druhou orchideí a vzácny hniezdič chrapkáč poľný.

·      Na svahoch kúpeľného parku nájdeme prírodné pamiatky Jánošíkova jaskyňa a jaskyňa v blízkosti vyhliadky Jeleň.


Anglický kúpeľný park

Kúpeľný park bol založený v roku 1873 správou kúpeľov a na jeho území bolo úpravou rieky Teplička vybudované i umelé jazero, ktoré pôvodne slúžilo ako kúpalisko. Dnes je možné sa na ňom počlnkovať, prípadne si zarybárčiť. Žije tu množstvo umelo nasadených rýb, ale aj raky, žaby a divé kačice. Jazero má ostrovček s chráneným stromom, tisovcom dvojradovým. Je to pôvabný opadavý ihličnan, ktorý sa dožíva až okolo 700 rokov.

Nezanedbateľná je nielen rozloha parku (18 ha), ale i množstvo jedinečných drevín, ktoré sa v parku nachádzajú – dvestoročná lipa malolistá, ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledíčie a mnohé ďalšie. V parku nájdeme aj významné stavby mesta. Tou najdominantnejšou, a zároveň najvýznamnejšou je Kúpeľná dvorana s pôvodným názvom Kursalon. Od roku 1937 sa v jej koncertnej sále  koná aj najstarší komorný festival v strednej Európe s názvom Hudobné leto . 

 

Náučný chodník Klepáč – najvyšší vrch nad kúpeľmi

Východiskovým bodom trasy je zároveň začiatok parku. Trasa sa prelína s Lesníckym náučným chodníkom, niektoré časti sú zhodné. Zaujímavou časťou chodníka je Jánošikova jaskyňa. Aj keď názov znie honosne, jaskyňa je plytká. Je prírodnou pamiatkou.       

Cesta pokračuje okolo bývalého lyžiarskeho vleku na lúke Margita. Tu sa naskytá nádherný pohľad na náprotivný vrch Dedovec.

Klepáč je najvyšším vrchom nad kúpeľmi. Pri peknom počasí z neho vidíme okolité obce a mestá,  na čo slúži aj zabudovaný panoramatický ďalekohľad. Hneď pod vrcholom máme možnosť nazrieť do jaskynných otvorov.

Na spiatočnú cestu odporúčame vydať sa k Malému Klepáču a po zelenej značke lesníckou cestou. Poslednou etapou sú strmé serpentíny, ktoré končia pri ústí lúky Margita nad kúpeľným parkom.

Trasa je spríjemnená altánkami, lavičkami a náučnými tabuľami.

  

Vyhliadky  Jeleň, Spálená, Dubnická kotlina a Biela skala

Všetky uvedené trasy sú  spríjemnené altánkami, lavičkami a náučnými tabuľami.

Trasa 1

Vyhliadka Jeleň nie je fyzicky príliš náročná. Je zaujímavá pre deti i pre tých dospelých, ktoré turistiku príliš neobľubujú. Výstup trvá asi 30 minút, na ceste sa nachádzajú dve studničky a jaskyňou, ktorá nie je sprístupnená a centrum mesta budeme mať doslova pod nohami.

Na vyhliadke stojí veľký drevený jeleň, ku ktorému sa viaže povesť tejto lokality. Vidíme Trenčianske Teplice v údolí a vrch Klepáč.

Trasa 2

Nadväzuje na Trasu 1. Odporúčame návštevu drobnej kaplnky a vyhliadky s názvami Spálená a Dubnická kotlina. Z vyhliadky Spálená je v priaznivom počasí vidieť Matúšovu vežu Trenčianskeho hradu.

Trasa 3

Nadväzuje na Trasu 2 alebo Trasu 1. Pokračujeme smerom na  Grófovec, ktorý má nadmorskú výšku 557 m. Tentoraz bez vyhliadky. Za zmienku stoja prírodné krasové útvary – závrty. Sú to akési zníženiny povrchu zväčša okrúhleho tvaru. Vznikajú najčastejšie rozpustením horniny smerom do podzemia.

Na vyhliadke s názvom Biela skala sa stretávame asi s najkrajším netypickým širokým výhľadom do trenčianskoteplickej doliny, ale i blízkeho okolia.

O niekoľko metrov od vyhliadky sa nachádza  veľký kríž.

Trasa 4

Nadväzuje na Trasu 3. Na ceste sa stretneme s pekným výhľadom na vrch Homôlku. Cesta končí pri Heinrichovom prameni a stáča sa smerom k Parkhotelu na Baračke.

 

Lesnícky náučný chodník

Trasa lesníckeho náučného chodníka začína od mostíka pri retenčnej nádrži Kamenického potoka v miestnej časti Baračka.

Leží v nadmorskej výške 280 až 420 metrov s prevýšením 140 m. Na trase je 10 zastávok. Každá z nich prináša ucelenú informáciu s úmyslom oboznámiť návštevníka s prírodou. Dozvieme sa mnoho zaujímavého o lese, jeho funkciách, o rozdieloch medzi parkom a lesom, o stromoch, lesných cestách a lesnej zvery. Trasa má dĺžku  4 km.

 

Baske

Pre náročnejších navrhujeme výstup na vrchol Baske (955 m n. m).

Na Baske odporúčame trasu priamo z obce Omšenie po modrej značke. Výstup trvá 2,5 – 3 hod. Pod vrcholom Baske sa nachádza turistická chata, v súčasnosti je otvorená len za prítomnosti chatára. Každoročne sa tu koná zimný turistický zraz. Výstup na Baske je krásnym zážitkom.

 

Omšenská Baba

Omšenská Baba bola za chránené územie vyhlásená v roku 1967. Ako východiskový bod odporúčame obec Omšenie. Aj keď vrchol v minulosti niekoľkokrát vyhorel, stále láka svojou jedinečnou faunou a flórou.

 

Ďalšie nenáročné prechádzky:

Pomník amerických letcov v Kamenickej doline

Lurdská jaskyňa na Partizánskej ulici

Heinrichov prameň od Parkhotela na Baračke

 

 

Pre pozretie publikácie kliknite na odkaz:

 masteplicka.webnode.sk/fotogaleria/


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009