orientacni mapka

Sprievodca

Vzácne dreviny v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach

1. Acer campestre L. - Javor poľný
Naša pôvodná lesná drevina so široko rozložitou korunou a nízkym vzrastom. Stopky uvoľňujú po poranení mliečnu šťavu. Vysádza sa do strihaných živých plotov, pre svoje tvrdé drevo sa využíval na výrobu hudobných nástrojov.


2. Abies nordmanniana Spach. - Jedľa Nordmannova
Pochádza z Kaukazu, dosahuje výšku 60 m. Názov má podľa ruského botanika fínskeho pôvodu Alexandra D. Nordmanna. Ihlice sú husté, tmavozelené. Postupne nahrádza miznúcu jedľu bielu, najmä v oblastiach so znečisteným ovzduším.


3. Tilia cordata Mill. - Lipa malolistá
Je to naša národná drevina, rastie v listnatých lesoch celej Európy. Kvety silne voňajú. Je súčasne aj liečivou rastlinou, ktorú predovšetkým pri liečbe chorôb z prechladnutia používali aj naši predkovia. Stromy vysoké až 40 m. Využívajú sa vo farmácii, včelárstve, rezbárstve.


4. Gleditsia triacanthos L. - Gledíčia trojtŕňová
Severoamerická drevina s ľahkou vzdušnou korunou, dorastá do výšky 45 m. Pre túto drevinu sú príznačné dlhé trojklanné tŕne, dlhé až 20 cm na kmeňoch a konároch. Červenohnedé plody - struky - dlhé až 40 cm zostávajú na stromoch až do neskorej zimy.


5. Juglans nigra L. – Orech čierny
Mohutný alejový a parkový strom vysoký až 50 m, pochádza zo stredu USA. Pestuje sa asi od roku1700. Hospodársku užitočnosť orecha kráľovského vyvažuje jeho estetická hodnota. Zaujímavé sú veľké perovité listy, takmer guľaté kôstkovice s rozbrázdenou škrupinou a jedlým jadrom.


6. Liriodendron tulipifera L. - Ľaliovník tulipánokvetý
Pochádza z východnej časti USA, kde je národným stromom štátov Tennessee a Indiana. V máji až júni vytvára atraktívne oranžové kvety tvaru a veľkosti tulipánov. Jeho drevo sa používa na výrobu lodí a nábytku. Indiáni z vydlabaných kmeňov ľaliovníka vyrábali kanoe. Dosahuje výšku 40 m.


7. Abies concolor L. - Jedľa srienistá
Pochádza zo Severnej Ameriky. Odoláva zime, znáša aj znečistené mestské ovzdušie. Ihlice sú nápadne dlhé, kosákovito ohnuté, z oboch strán modrosivé. Patrí medzi najkrajšie, u nás najlepšie rastúce jedle, cenné pre záhradnú architektúru.


8. Thuja occidentalis „Malonyana“ L. – Tuja západná, stĺpovitá forma
Tuja západná je v európskych parkoch, záhradách a cintorínoch najrozšírenejšia severoamerická ihličnatá drevina, ako jedna z prvých dovezená do Európy /asi v roku 1536 do Francúzska/. Jednokmenný alebo viackmenný strom. Stĺpovitý kultivar bol vyšľachtený v slovenských Mlyňanoch, dosahuje výšku 6m.

 

9. Taxus baccata L. - Tis obyčajný
Chránený druh. Môže dosiahnuť vek až 1000 rokov, výšku do 15 m, častejšie sa pestujú rôzne tvarové a farebné kultivary. Všetky časti rastliny s výnimkou červených mieškov, ktoré obaľujú semeno, sú jedovaté. Tisové drevo je veľmi ťažké a tvrdé, ale zároveň pružné.


10. Carpinus betulus L. - Hrab obyčajný
Pôvodná stredoeurópska drevina z lesov a hájov. Úspešne znáša zrezávanie, má veľmi tvrdé drevo. V parkoch sa pestujú šľachtené variety, tento exemplár je kultivarom C. b. ´Quercifolia´ s menšími laločnatými listami. Na strome sa po určitom čase objavujú dvojaké typy listov.


11. Taxodium distichum L.Rich. - Tisovec dvojradový
Pôvod - močiare Severnej Ameriky. Opadavý vlhkomilný ihličnan s rozšírenou bázou kmeňa. Typickým znakom sú vzdušné dýchacie korene, vyrastajúce nad povrch pôdy. Môže sa dožiť 500 až 1000 rokov. Tento asi storočný exemplár patrí medzi chránené stromy Slovenskej republiky.


12. Fagus sylvatica „Pendula“ L. - Buk lesný, previslá forma
Významná domáca drevina, v Európe dominantný strom opadavých lesov. V parkoch tvorí výrazný estetický efekt, používajú sa najmä strihanolisté, farebné a tvarové kultivary. Previslý kultivar „Pendula“ s malebne kaskádovite previsnutými konármi môže dorásť do výšky viac ako 10 m.


13. Platanus x acerifolia Wild. - Platan javorolistý
Stromy vysoké až 40 m so širokou korunou, architektonicky veľmi cenné. Najrozšírenejší „európsky“ platan, kríženec amerického platanu západného a platanu východného z Malej Ázie. U nás sa pestuje zhruba od roku 1835. Charakteristické je preň tvrdé drevo a mapovite sa odlupujúca kôra, ktorá spôsobuje škvrnitosť kmeňa.


14. Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - Metasekvoja čínska
Bola znovuobjavená a zachránená pred vyhynutím, keď ju v roku 1941 popísal čínsky botanik. Kôra, ktorá má v mladosti červenkastú farbu, sa odlupuje v pásoch. Žijúca fosília medzi ihličnanmi, botanická zvláštnosť a perspektívna parková drevina s nádherným jesenným vyfarbením.


15. Ginkgo biloba L. - Ginko dvojlaločné
Je zrejme najstaršou rastlinou na našej planéte, považuje sa za žijúcu fosíliu. Strom sa môže dožiť až 2000 rokov. Pochádza z východnej Číny, odkiaľ ho doviezli do Európy okolo roku 1730. Pestuje sa v parkoch a zbierkach ako botanická kuriozita /ihličnatá rastlina/ s veľkou estetickou hodnotou.

Javor poľný, 327x338, 130.16 KBJavor poľný
Jedľa Nordmannova, 430x558, 164.02 KBJedľa Nordmannova
Lipa malolistá, 450x399, 61.03 KBLipa malolistá
Gledíčia trojtŕňová, 450x600, 93.27 KBGledíčia trojtŕňová
Orech čierny, 399x600, 99.54 KBOrech čierny
Ľaliovník tulipánokvetý, 450x600, 62.30 KBĽaliovník tulipánokvetý
Jedľa srienistá, 334x500, 88.60 KBJedľa srienistá
Tuja západná, stĺpovitá forma, 343x300, 51.43 KBTuja západná, stĺpovitá forma
Tis obyčajný, 500x375, 216.66 KBTis obyčajný
Hrab obyčajný, 331x295, 31.93 KBHrab obyčajný
Tisovec dvojradový, 668x300, 48.23 KBTisovec dvojradový
Buk lesný, previslá forma, 500x376, 145.71 KBBuk lesný, previslá forma
Platan javorolistý, 450x600, 65.45 KBPlatan javorolistý
Metasekvoja čínska, 300x400, 46.96 KBMetasekvoja čínska
Ginko dvojlaločné, 450x600, 76.36 KBGinko dvojlaločné

MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009