orientacni mapka

Sprievodca

Ivo Veliký

Narodil sa 7. januára 1941 v Sučanoch, okr. Martin. Od mladosti inklinoval k umeleckému prednesu a aktivitám, súvisiacich s literatúrou a poéziou. Napriek politickým perzekúciám, ako recitátor viackrát zvíťazil v celoslovenskej recitátorskej súťaži Hviezdoslavov Kubín, palmu víťazstva si odniesol z Wolkrovho Prostějova a Plávkovho Liptova. Popri umeleckom prednese sa aktívne venoval filatelii. Vystavoval v Trenčíne, Dolnom Kubíne, v maďarskej Békéscabe a francúzskom Gran-Gevrier.

V slovenskej kultúrnej obci bol známy ako agilný a neúnavný iniciátor a organizátor rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí nielen v Trenčíne, kde žil od roku 1964, ale aj v širšom regióne. Podieľal sa na medzinárodnej súťaži dychových orchestrov Pádivého Trenčín, tiež na spoločnom podujatí Trenčína a Gran-Gevrier, Festivale slovenských, respektíve francúzskych filmov, na podujatiach v rámci klubu Vojtecha Zamarovského, ktorého bol podpredsedom a 20 ročníkov Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach.

Veliký je autorom publikácií Hry bratov Čapkovcov na slovenských divadelných scénach v rokoch 1920 - 1989; Dôverné vyznania. Z listov Karla Čapka Olge Scheinpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921 - 1922; Štefánikovské atribúty v Trenčíne; Profesor Janko Košecký v spomienkach jeho a našich; Vďaka ti, Grécko - Stručné informácie o sochách a reliéfoch z gréckych múzeí; Prehľad o živote a tvorbe V. Zamarovského; Bratia Čapkovci na Slovensku a bibliofílie Čapkovci v Trenčianskych Tepliciach.

Spolupodieľal sa aj na publikácii Ulice a námestia mesta Trenčína. Publikoval tiež množstvo článkov a štúdií v regionálnej tlači a monografii Trenčína. Je nositeľom Ceny Karla Čapka za rok 1992 a Pocty generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za šírenie umeleckého slova a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry (2006). V tomto roku priamo z rúk ministra Českej republiky Václava Riedlbaucha prevzal v Trenčianskych Tepliciach Medailu Ministerstva kultúry Artis Bohemiae Amicis. Cena je udeľovaná za mimoriadny prínos pri šírení dobrého mena českej kultúry v zahraničí.

Ivo Veliký vo veku nedožitých 70 rokov zomrel v Trenčíne 1. decembra 2010.

(podľa: http://trencin.sme.sk/c/5666132/zomrel-publicista-a-organizator-kulturnych-podujati-ivo-veliky.html#ixzz1GervdJB9)


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009