orientacni mapka

Sprievodca

Televízia v Trenčianskych Tepliciach - služby pre verejnosť

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. je druhou najstaršou regionálnou televíziou na Slovensku, svoju činnosť začala v roku 1991, pričom od svojho vzniku sa profilovala ako káblová televízia. Televízny signál je distribuovaný do viac ako 1 500 televíznych zásuviek. Odberateľom šíreného televízneho signálu sú aj Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Zriaďovateľom Televízie Trenčianske Teplice s.r.o. je mesto Trenčianske Teplice, ktoré je zároveň aj majiteľom technických prostriedkov a má v televízii
100 %-nú účasť.
    Hlavným predmetom činnosti TTTv, s.r.o. je vysielanie televíznych programových služieb na základe licencie a výroba videa z rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj výroba reklamných spotov a inzertných reportáží.
    V rámci programovej štruktúry TTTv, s.r.o. vysiela 3-krát týždenne vlastné obrazové spravodajstvo, z toho 1-krát premiérovo /v utorok o 17.00 hod./ a 2-krát v repríze /vo štvrtok o 10.00 hod. a o 18.00 hod./ a 24 hodín denne priebežne aktualizovaný videotext.

 

Cenník Televízie Trenčianske Teplice, s.r.o.

OBRAZOVÉ VYSIELANIE

Výroba a vysielanie reklamy

 • Cena výroby (do jednej minúty) 100 € + mimoriadne výdavky
 • Cena vysielania 35 €   V cene vysielania je zahrnutá premiéra a 2-krát repríza za týždeň
 • Opakovanie záznamu ďalšie týždne: cena dohodou
 • Odvysielanie dodanej reklamy 50 €  V cene vysielania je zahrnutá premiéra a 2-krát repríza za týždeň

PREZENTAČNÉ VIDEOFILMY

Základná cena výroby 4-minútového šotu 1000 €
 

VIDEOTEXT 24 hodín denne

SLUŽBY PRE FIRMY
Reklama 1 strana

 • vysielaná 1 týždeň 17 €
 • vysielaná 2 týždeň 27 €
 • vysielaná 1 mesiac 50 €

Ponuka pracovných miest

 • 1 strana vysielaná 1 týždeň 13 €


SLUŽBY OBČANOM

Inzercia 1 strana

 • vysielaná 1 týždeň 5 €
  • + fotografia 2 €

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Blahoželania, poďakovania, svadobné oznámenia, smútočné spomienky, oznamy politických strán, združení a spoločenských organizácií, farské oznamy všetkých cirkví okrem bohoslužieb

 • vysielanie 1 strana 1 týždeň 3,50 €


ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY A VÝSLEDKY OSTATNÝCH HIER V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

 • 1 strana vysielaná 1 týždeň 2 €

NEPLATENÉ OZNAMY VO VIDEOTEXTE

 • akcie poriadané Mestom Trenčianske Teplice
 • úradné oznamy mesta Trenčianske Teplice
 • školské oznamy
 • oznamy organizácií zdravotne postihnutých občanov
 • zdravotnícke oznamy pre verejnosť
 • plynárenské, energetické a vodárenské oznamy pre verejnosť
 • kultúrne a spoločenské podujatia organizované v spolupráci s Mestom Trenčianske eplice
 • programy kina
 • športové podujatia organizované v spolupráci s Mestom Trenč. Teplice
 • poriadanie bohoslužieb povolených cirkví


Ďalej ponúkame výrobu videa pre občanov zo spoločenských podujatí

 • svadby
 • stužkové slávnosti
 • rodinné oslavy – jubileá a pod.
 • kopírovanie videozáznamov

Zmluvné ceny
 

POZNÁMKA

 • Možnosť vzájomných dohôd na zľavách medzi objednávateľom a dodávateľom.
 • Vyhradenie práva textovej a jazykovej úpravy.
 • Reklama sa uverejňuje zo Zákona o vysielaní a retransmisii.
   


Kontakt:  
konateľ: 0908 929 828
technik : 0908 757 792
e-mail: televizia@teplice.sk

Technické služby Mesta Trenčianske Teplice
Sídlisko SNP
914 51 Trenčianske Teplice


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009