orientacni mapka

Sprievodca

Povesť o Hríbe

Hríb

Na dnešnom Hríbe v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa kedysi volal Podskala, chceli voľakedy postaviť zámok. A veru aj začali. No len čo postavili prvé múry, cez noc im všetky pomizli. Stavali druhý deň, no ráno znova svoje načaté dielo nenašli. Tak to šlo niekoľko dní, až sa stavitelia rozhodli vypátrať, prečo im stena do rána vždy zmizne. Večer nešli domov, ale sa poschovávali za kríky a čakali. Okolo polnoci sa z ticha noci začali ozývať nepríjemné pazvuky. Daktorí stavbári veru ihneď zdupkali, ostalo len pár odvážlivcov, no i tí svoju trúfalosť neskôr oľutovali. Kým oni čučali v úkryte, na stavenisko ktovieodkiaľ prihnala sa celá tlupa čertov – s kopytom, chvostom i čierno-čiernými kučerami, z ktorých vykúkali dva nefalšované rohy. Do pol pása nezahalení pekelníci tancovali svoj ohnivý tanec okolo vystavaných múrov – krútili sa vôkol nich, poskakovali, čudné nôty vydávali. Tak to trvalo skoro hodinu. Stavitelia schovaní za kríkmi takmer zamreli za ten čas od strachu. Len sa v tichosti pozerali na čertovské vystrájanie, každá minúta sa im zdala hodinou. Keď sa blížila jedna hodina, každý z tých čertiskov kus múru uchmatol, akoby to bol perník, ktorý sa dá rozmrviť a načisto sa s ním prepadol voľakde až do horúcich pekiel. Po múre hnedky neostala ani pamiatka. Ľaknutí stavitelia povyliezali z úkrytov, no tri dni a tri noci nedokázali o tom, čo videli prehovoriť. Povráva sa, že už ani jeden z nich nikdy nestaval, radšej sa pochytali sedliackych robôt, len aby sa už s ohnivými pekelníkmi nestretli. Odvtedy už nikto zámok na Hríbe nestaval. 

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009