orientacni mapka

Sprievodca

Peter Modranský

Peter Modranský

Začiatkom roka 2010 oslavoval náš spoluobčan, Peter Modranský, svoje 75. narodeniny.  Bol plný sily a elánu do života. Prvého júla však jeho púť skončila.

Peter Modranský sa narodil 15. februára 1935 vo Viedni. Jeho rodina žila skromne. Do roku 1941 sa Petrovi venoval otec. Ako šesťročný nastúpil do školy v Trenčianskych Tepliciach, na tzv. mešťanku, ktorú ukončil v roku 1950. Takto získal základné vzdelanie. Ďalej absolvoval štúdium na Vyššej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom (1950 – 1954). Po dvoch rokoch práce v Stavoindustrii v Dubnici nad Váhom, kde bol technikom, sa rozhodol svoj život zasvätiť pedagogike. Stal sa učiteľom odborných predmetov na Odbornom učilišti v Dubnici nad Váhom. V roku 1970 bol v tej istej škole vymenovaný zástupcom riaditeľa a v tejto funkcii zotrval až do predčasného dôchodku. Ale kto chce druhých vzdelávať, mal by vzdelávať aj seba. Rozhodol sa pre diaľkové štúdium na Vysokej dopravnej škole v Žiline a štátne skúšky na nej vykonal v roku 1980. Okrem toho si pedagogické vzdelanie stále dopĺňal.

Život Petra Modranského bol teda zasvätený pedagogickej práci, no neskôr sa stal súčasťou miestnej samosprávy. Bol hrdým „Tepličiarom“, „Baračkárom“. Mnohí si ho pamätajú ako rozvážneho primátora mesta, ktorý tento post zastával dve volebné obdobia (1994 - 2002). Peter Modranský bol rozvážny, ovládal niekoľko jazykov, bol spoľahlivý a vedel sa angažovať v mnohých oblastiach spoločenského života. Primátor Peter Modranský, významný zástanca myšlienok o dôležitosti partnerstva s inými mestami a priateľmi, sa o. i. zaslúžil o výstavbu dvoch etáp pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach, vybudovanie Pamätníka letcov v Kamenickej doline, či zriadenie pamätného kameňa Hotela Grand a Zjazdu spisovateľov. 

S manželkou Danielou vychovali syna Ľuboša.

 


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009